Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní obrození

15. 3. 2010

Národní obrození

Proces utváření novodobého národa a formování národní kultůry. Národní sebevědomí – důraz na český jazyk a českou historii, slovanská vzájemnost nositelem NO – česká buržoazie a inteligence, podporování venkovskými učiteli a kněžími, založena Královská česká společnost nauk(1774) , Česká expedice V.M. Krameria.

Sběratelská činnost

Divadlo – 1783založeno Nosticovo dovadlo, první české divadlo – Bouda( 1786-1789)

Periodizace

1.etapa 70.léta 18.st. – poč.19.st. = obranná

Zvýšený zájem o českou kultůru a české dějiny

 

JOSEF DOBROVSKÝ – jazykovědec, lit. Vědec, historik, zakladatel slavistiky. Psal latinsky a německy, učitel

ZEVRUBNÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO – zde popsal systém českého jazyka a formuluje jeho pravidla

NĚMECKO – ČESKÝ SLOVNÍK – 2 díly, srovnává chudou češtinu s němčinou

DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURA – hodnotil dobu veleslavínskou

ČESKÁ PROZÓDIE – verš postavený na slabikových schodách

 

FRANTIŠEK MARTIN PELC – jazykovědec, profesor,

NOVÁ KRONIKA ČESKÁ – 4DÍLNÁ, měla nahradit kroniku Hájkovou

 

VÁCLAV THÁM- dramatik, překladatel, básník a herec

BÁSNĚ V ŘEČI VÁZANÉ – almanach, básnická sbírka, vyjadřuje zájem o ČJ a snaha o jeho povzednutí

BŘETISLAV A JITKA – divadelní hra z českých dějin, první novočeské dramatické dílo

 

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER – založil první básnické sdružení, překladatel, filozof, básník

SEBRÁNÍ BÁSNÍ A ZPĚVŮ – almanach, soubor tvorby českých, moravských a slovenských básníků

 

2. etapa poč.19.st. – 20. Léta 19.st – ofenzivní

Cíl- naplnit novodobí národní program, rozvíjet básnický a odborný jazyk

 

JOSEF JUNGMANN vystudoval gymnázium, básník, překladatel, profesor

SLOVNÍK ČESKO-NĚMECKÝ- 5 dílů, 120 tis.hesel, vývoj české slovní zásoby

SLOVESNOST- učebnice lit. A slohu, čítanka

HISTORIE LITERATURY ČESKÉ- jde o biografický soupis všech tahdy známých památek

 

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK – ze Slovenska, profesor, historik, jazykovědec, básník

SLOVANSKÉ STAROŽITNOSTI -  hl.dílo, nejstarší dějny Slovanů

DĚJINY SLOVANSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PODLE VŠECH NÁŘEČÍ – česká kultůra zde byla chápána jako součást slovanského celku.

TATRANSKÁ MÚZA  S LÝROU SLOVANSKOU -  básnická sbírka

POČÁTKOVÉ ČESKÉHO BÁSNICTVÍ, OBZVLÁŠTĚ PROZÓDIE -  vyslovení požadavku, aby umělecká tvorba byla náročná

 

FRANTIŠEK PALACKÝ – historiografik, politik, zakladatel českého dějepisnictvý, kritik,

Byl zastáncem AUSTROSLAVISMU – idea sjednocení všech Slovanů v rámci R-U

DĚJINY NÁRODAČESKÉHO V ČECHÁCH A NA MORAVĚ – původně psáno německy, obsahuje českou historii od pravěku až do nástupu Habsburků na trůn. 5 dílů hist.knihy.

 

JAN KOLLÁR – básník¨

SLÁVY DCERA – soubor lyr.básní, (sonetů) s vlasteneckou tématikou. Sbírka má 3 části. 1) Saala

                                                                                                                                                               2) Labe

                                                                                                                                                               3) Dunaj

Hlavní postavou je Mína, která je dcerou bohyně slávy.

O LITERÁRNÉJ VZÁJEMNOSTI MEZI KMENY A NÁŘEČÍMI SLAVSKÝMI – propagace slovanské vzájemnosti.

 

FRANTIŠEK ČELAKOVSKÝ- redaktor, překladatel, básník, sběratel lid.slovesnosti, vychovatel.

SLOVANSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ- 3 svazky lid.poezie (ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH)

OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH- Námětem byl lid.život z konce 30.let básně s lid.postavami, básně milostné, žertovné a satirické.

Nejznámější báseň – TOMAN A LESNÍ PANNA – první česká balada

OHLAS PÍSNÍ RUSKÝCH –- básně psané v duchu lid.slovesnosti. epické básně

epické básně. básně s lid.postavami, básně milostné, žertovné a satirické. Nápodoba ruských bylin

Bylina – je ohlasná báseň na nějakého ruského hrdinu a jeho činy – Ilja Muronec

 

VÁCLAV KLIMENT KLICPERA – dramatik, prozaik, zakladatel dramatu,

DIVOTVORNÝ KLOBOUK, KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST, ROHOVIN ČTVERROHÝ, -  dramata, která jsou komediemi s vlasteneckými prvky

BLANÍK -  hist.drama

Rukopis královédvorský

Rukopis zelenohorský   ………… byly to lit.padělky, které měly dokázat vyspělost a lit.starobilost české kultůry. Hlavním cílem bylo posílení nár.sebevědomí

 

3etapa – 20.léta – konec 40. Let 19. Stol. – vyvrcholení

Lit. Se sbližuje se životem, převládá romantismus

 

JOSEF KAJETÁN TYL – herec, dramatik a prozaik

PRAŽSKÝ FLAMENDR, PALIČOVA DCERA: soubor autentických textů

FIDLOVAČKA ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA: fraška, ve které poprvé zazněla píseň ! KDE DOMOV MŮJ! Autorem této skladby je F. Škroup.

STRAKONICKÝ DUDÁK: dramatická báchorka. Dudák Švanda podléhá slávě a zrazuje vlast i svou lásku

JIŘÍKOVO VIDĚNÍ, LESNÍ PANNA: hry s pohádkovou tématikou

 

KAREL JAROMÍR ERBEN

STO PROSTONÁRODNÍCH POHÁDEK A POVĚSTÍ SLOVANSKÝCH V NÁŘEČÍ PŮVODNÍCH: soubor autentických textů

KYTICE: básnická sbírka, vychází z pověstí a bájí, Básně jsou baladicky laděny. Obsahuje 13 balad, většinou špatný konec. Je zde láska, smrt, zrada. Prolíná se zde reálný svět s nereálným.

 

KAREL SABINA – prozaik, libretista

OŽIVENÉ HROBY: autobiografický román

BRANIBOŘI V ČECHÁCH, PRODANÁ NEVĚSTA: libreta k operám B. Smetany

 

KAREL HYNEK MÁCHA: básník, byl to nejvýznamnější básník českého romantismu.

POUŤ KRKONOŠSKÁ: básnická proza s přírodními  prvky

CIKÁNI: román popisující život na pokraji společnosti

MÁJ: skladba o 4 zpěvech, obsahuje 2 intermezzi(předěly). Je to lyrickoepická básnická skladba. Témata jsou smrt, nesmrtelnost, otcovražda, láska. Hlavní postava je Vilém- typický romantický hrdina a Jarmila. Odehrává se v okolí Máchova jezera.

 

4 etapa – 50.léta 19.st

Literatura směřuje od romantismu k realismu

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ- novinář, lit.kritik, básník, satirik. 1851 – deportován do Brixenu v Tyrolsku, byl zde 4 roky. Tento pobyt ho inspiroval k napsání je děl.

EPIGRAMY:  o církvi, králi, vlasti, světu

TYROLSKÉ ELEGIE: autobiografické, ironické zobrazení jeho vlastního vyhnanství

KŘEST SV. VLADIMÍRA: kritika absolutismu a katolické církve

KRÁL LÁVRA:  satirická báseň o králli s oslýma ušima, jenž je omezený a tupý.

 

BOŽENA NĚMCOVÁ

NÁRODNÍ BÁCHORKY A POVĚSTI:sběratelské soubory pohádek

POHORSKÁ VESNICE: utopické dílo o lidumilné šlechtě

V ZÁMKU A PODZÁMČÍ: konfrontace života šlechty a poddaných

CHÝŽE POD HORAMI: příběh o idylických česko – slovenských vztazích

DIVÁ BÁRA: venkovská povídka o dívce, která překonává strach a pověry

BABIČKA: soubor idylických obrázků odehrávajících se po dobu 1 roku, odehrává se na starém bělidle a ve svátcích, děj není souvislý. Hlavní postava je babička a 4 vnoučata. Babička je  z ideilizovaná postava.