Jdi na obsah Jdi na menu
 


politologie - stát, politika

POLITOLOGIE                 6.9.2011

STÁT

Znaky státu:

1)      Vymezení území

2)      Obyvatelstvo

3)      Soustava státních orgánů

4)      Právo – soustava určitých pravidel

5)      Suverenita = nezávislost

Fce. Státu:

1)      Vnitřní

a)      Funkce bezpečnostní

b)      Funkce právní – zajišťuje respektování právního řádu

c)       Funkce ekonomická

d)      Funkce sociální – stát by měl zajišťovat obyvatele ve stáří i v nemoci

e)      Kulturní – zajištění vzdělání, kultury, výchovy, vědy

2)      Vnější fce.státu

a)      Zajištění vztahů s ostatními zeměmi = diplomacie

b)      Zahraniční obchodní styky

c)       Obrana státu

Vznik státu

-          Existuje řada teorií

1)      Teorie smluvní – stát vznikl smlouvou mezi lidmi

2)      Náboženská – vznik z boží vůle

3)      Patriarchální – rozšiřování rodiny

4)      Mocenská – vláda silnějšího nad slabším

5)      Násilí – uplatňují sílu nad jiným

Státy se liší svou formou a ta je dána několika složkami.

1)      Forma vlády – je to zp. Jakým je organizována státní moc

a)      Demokratická – na správě státu se podílí každý občan

b)      Nedemokratická – buď vláda jedince nebo vláda úzkého kruhu osob

2)      Politický režim

3)      Státní zřízení neboli tip státu

Monarchie – jde o dědičnou vládu panovníka.

Podle moci, kterou soustřeďuje ve svých rukou rozlišujeme:

a)      Absolutní – neomezená vláda panovníka

b)      Konstituční – omezená, panovník je omezen státními orgány, které jsou voleny parlamentem.

Republika – představitelé jsou voleny na základě ústavy

1)      Parlamentní forma republiky – úlohu má parlament, tomu je odpovědná vláda a v čele je premiér

2)      Prezidentská forma republiky – hlavní úlohu má prezident, výkonná funkce

 

 

Na základě územně správního členění rozlišujeme státy na:

1)      Unitární – stát jednotný, má 1 vládu, platné zákony, 1 centrum moci (ČR, SR, ITA, NIZ, POL)

2)      Federace

         stát složený neboli spolkový,

        spojení více států, které obětují část suverenity

         mají buď jednotné ale i rozlišné zákony,

         mají dvojí soustavu státních orgánů,

        zahraniční politika a měna je jednotná

3)      konfederace – volné sdružení států, které v některých oblastech spolupracují, ale mají jiné ústavy( britské společenství národů)

Politika

-          určitá společenská činnost, která se vztahuje ke správě věcí veřejných

-          aktivity s tím související tvoří politický systém a ten zahrnuje instituce, které zprostředkovávají vztahy mezi občany a vládou. ( státní orgány, zájmové organizace, masmedia, ppol.strany)

politická strana

-          dobrovolná organizace občanů se stejným politickým názorem a cílem

znaky politických stran

1)      pol.program

2)      organizační struktura

3)      působení na občany

4)      činnost pol.stran – činnost je sponzorována členy nebo sponzory, ale i státem – dle výsledků voleb

Dělení pol. Stran

1)      dělení podle ideologií – je soustava názorů, které vyjadřují životní postoje v oblasti společnosti státu

a)      pravice

-          kladou důraz na podporu podnikání, stát má co nejméně zasahovat do podnikání a do života občanů

-          hlavní místo zde má jedinec

-          společnost soc.rozdělena (chudí a bohatí)

-          ekonomika deregulována

-          ODS, TOP 09, VV

b)      Levice

-          Základní důraz na sociální jistoty a zabezpečení

-          Stát za to má být odpovědný ( nemoc, důchod)

-          Společnost by neměla být vrstvena, měla by splynout

-          Ekonomika regulována

-          Odstraněna nezaměstnanost

-          ČSSD, KSČ

c)       Strany středu

-          Levostřed ( strana zelených)

-          Pravostřed ( KDU – ČSL)

Politické strany vycházeli z řady ideologií

1)      Liberalismus

-          podstatou je důraz svobody na jednotlivce

-          stát má fci. ochrannou

-          do podnikání nezasahují

2)      konzervatismus

-          důraz na zachování tradičních hodnot ( politiky, ekonomiky, uspořádání státu)

-          sbližuje se s liberalismem

3)      socialismus

-          důraz na soc. spravedlnost

-          odmítá soukromé vlastnictví

-          odmítá individualismus

-          cílem je komunismus

4)      komunismus

-          sociální rovnost

-          beztřídní společnost

-          následuje po socialismu

5)      enviromentalismus

-          klade důraz na ekonomické změny, politické změny v ochraně životního prostředí

6)      feminismus

-          ženské hnutí za rovnoprávnost žen

-          za volební právo

-          za rovné příležitosti

-          za právo interrupce

7)      exktrémismus

a)      nacionalismus v podobě šovinismu