Jdi na obsah Jdi na menu
 


bezvědomí, somnolence, sopor, koma, mdloba

29. 10. 2009

BEZVĚDOMÍ                                                                                                               

Vědomí je aktivní stav lidské psychiky, vyjadřuje vztah vlastní osoby s okolním prostředím.

-          V praxi tzn. , že se orientujeme v čase, prostoru , situaci a ve vlastní osobě.

-          Vnímáme podněty z okolí, přiměřeně na ně reágujeme, spolupracujeme s okolím a komunikujeme.

Příčiny:  poranění nebo choroby mozku (CMP, ICTUS), poruchy krevního zásobení mozku, akutní otravy, nedostatek kyslíku v krvi, selhání zákl. životních fcí., metabolické poruchy, tepelné vlivy(podchlazení, přehřátí)

Amnézie: K/P si nepamatuje co se stalo

-          Trvalá

-          Přechodná

Sulcidiální stav:  sebepožkozování

 

Kvalitativní poruchy vědomí

-          Týkají se kvality vnímání

Obluzené vědomí: 

-          postižený je dezorientovaný, neklidný, úzkostný a bezradný

-          nesouvisle hovoří, věty jsou neaktuální, bez návaznosti a smyslu

-          zásadně se mění chování postiženého – může utíkat, bránit se ošetření, pere se, bojuje s bludy ( s halucinacemi)

Bludy: čichové, zrakové, chu´tové – INTOXIKOVANÉ LIDI

 

Kvantitativní poruchy vědomí

-          Nemá halucinace ani bludy

-          Jde o zaostřené vědomí

Lehčí stupně bezvědomí:

Somnolence: fyz. stav při spánkovém deficitu. Spánek lze ovl. Vnějšími vlivy.

-          Zvýššená ospalost, polospánek, postižený usíná v sedě ( např: při jídle),

-          Reáguje na slovo, jemný dotyk, odpověď je přiléhavá a opět usíná

Sopor:

-          Pevný hluboký spánek

-          Postižený nereáguje na běžné podněty, ale pouze na silnější podnět – pevný stisk ruky,

-          Odpově´d je obvykle motorická – zamrkání, pohyb ruky. Slovní odpověď chybí.

Hluboké bezvědomí

Lehké, střední a těžké

-          Postižený leží v pasivní poloze

-          Zpomaleně dýchá

-          Může dojít k zapadnutí jazyka

-          Tělo je bezvládné

-          Reakce zornic na osvit je negativní

-          Nereáguje na běžné podněty, na oslovení, ani na bolestivé podněty.

-          Může se vyskytovat křeč – epilepsie

-          Postižený je ohrožen aspirací zvratků nebo jiného obsahu dut. Ústní

 

PP!!!!

-          Zjistit zda jsou zach. Zákl. živ. Fce., dech a KO, zkontroluje se obsah dut. Ústní

-          Orientačně postiženého vyšetříme – hledáme známky poranění , zejména v obl. Hlavy, krku, hrudníku a nadbřišku

-          Poranění páteře viz. Dále

-          Pokud jsou zach.ŽF a není poraněná páteř – stab. Poloha, při zvracení otáčíme hlavu k podložce

-          Ko. FF

-          Protišoková opatření

-          Při selhání KO a při nedostatečném spont. Dýchání – zahájíme resuscitaci až do příjezdu ZZS

-          Nic per os

-          Pátráme po lécích, které nosí k/p u sebe, zda nemá průkaz diabetika, průkaz neurologicky nemocného, neschopenku, lék. Zprávu, dopis na rozloučenou , drogy.

-          Zajistíme odborný transport ZZS

Mdloba, kolaps

-          Krátkodobá ztráta vědomí, způs. Přechodným nedostatečným prokrvením mozku

Příčina:

-          Pokles TK, z důsledků selhání mech. Řídících napětí cévního řečiště – dlouhé stání v dusném prostředí

-          Náhlá změna polohy – prudké vzpřímení, požití léků snižující TK,silný emoční podnět – ( strach, ošklivý pohled, špatná zpráva, bolest)

Varovné příznaky:  nevolnost, závrať, zívání, zatmění před očima, bílá barva v obličeji, studený pot po čele.