Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řeč

29. 3. 2010

ŘEČ……………………………….29.3.2010

řeč

 • nezbytná pro proces učení a myšlení (myšlení bez řeči je nemyslitelné)
 • má také komunikativní funkci
 • důležitá pro socializaci (umožňuje socializaci)
 • jazyk je součástí řeči
 • zahrnuje stránku obsahovou a formální (mimika, gesta, výraz tváře...)
 • rozvoj řeči provází rozvoj všech poznávacích procesů (čití, vnímání, paměť, učení...)
 • při poruchách sluchu obtížný vývoj

druhy řeči

 • vnější - jak vyjadřujeme své myšlenky navenek, musí být bohatší než vnitřní řeč
  • psaná - nemá doprovodné znaky, musí být přesnější, musí být pro toho kdo čte zcela jasné,
  • mluvená - má doprovodné znaky, sdělujeme obsah + formální znaky (mimika, tempo...) - lepší obrázek
 • vnitřní (přemýšlení, formulace myšlenek, zkrácená, heslovitá, jednodušší, schematičtější)

poruchy řeči

 • porucha výslovnosti (hlasové odchylky, neschopnost projevu...)
  • koktavost
  • breptavost
  • patlavost
  • ráčkování
  • dysfonie - porucha hlasu (příznakem je chrapot)
  • afonie - ztráta hlasu
 • řečová neschopnost v důsledku změn organických nebo psychických
  • mutismus - němota - člověk není schopen mluvit
   • elektivní - jedinec nemluví v některých situacích (dítě mluví v rodině nemluví ve škole - na psychickém podklad, traumatický podklad
   • úplný - není schopen vytvořit zvuk ... rozumí
  • afázie - neschopnost vytvářet řeč na základě organické poruchy - nejčastěji cévní mozková příhoda
   • motorická - rozumí řeči - zachovaná analýza - nemůže mluvit, snaží se odpovědět, rozumí - často se zlobí
   • senzorická - opak motorické - poškozená je analýza řeči - nerozumí - slyší zvuky které jsou neznámé - poškozená analýza a syntéza řeči, nefunguje ani psaná forma
   • platí užívání obrázků nebo symbolů