Jdi na obsah Jdi na menu
 


stres v medicíně

22. 9. 2010

Stres v medicíně

21.9.2010

----------------------------------------------------------------------------------

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Stresor:  něco, co vyprovokuje stres

] Druhy stresu

  • Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům.
  • Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt.

Psychické reakce na stres

Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k hlavním motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá příliš dlouho nebo přesáhne určitou mez (distres), může vést k rozhodnutím, jejichž důsledkem je úzkostné (únik) nebo depresivní (ústup) chování.

Příznaky stresu:

Tělesné

-          Bolest hlavy, zad, krku, krční páteře, nespavost, nechutenství a opak, průjem i zácpa, cardiovasculární potíže, které se občas zaměňují s příznaky na infarkt srdce.

Psychické

-          Nervozita, podrážděnost, emociální labilita, únava, poruchy soustředění a paměti, problém se rozhodnout, problémy s komunikací, problémy v mezilidských vztazích.

Prevence  stresu:

-          Uděláme si něčím radost, sport, přátelé, zvířata, práce, relax, aromaterapie spojená s koupelí.